Các dịch vụ cung cấp

  • Giải pháp cho phòng thí nghiệm
  • Thiết bị, vật tư, hóa chất
  • Dịch vụ kỹ thuật

Dịch vụ sau bán hàng được chúng tôi chú trọng, đảm bảo khách hàng sử dụng thiết bị được hiệu quả, được hỗ trợ kỹ thuật kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng, cho doanh nghiệp.

Các giá trị cốt lõi

mà chúng tôi theo đuổi

Nadota cam kết mang lại những lợi ích tối đa cho khách hàng, lấy sự hài lòng thỏa mãn đến từ phía khách hàng đặt lên hàng đầu, cùng với việc luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu mọi phản hồi từ phía khách hàng để xây dựng nền móng vững chắc cho các hoạt động của công ty đảm bảo lợi ích hài hoà giữa công ty và khách hàng.